Uspešno oddana in odobrena zadnji zahtevek ter končno poročilo

V sklopu projekta BETAi (Blockchain Energetsko Trgovanje z Umetno Inteligenco) smo v septembru oddali dokumentacijo za zadnji zahtevek in končno poročilo o celotnem projektu. Z oktobrom je bil zadnji zahtevek tudi odobren.

Sodelovanje vseh konzorcijskih partnerjev (DOM LENART, d.o.o., SONCE energija d.o.o., EUDOM, d.o.o., so.p., COMCOM d.o.o. IDRIJA in VIRIS d.o.o.) je skozi 4-letno obdobje izvajanja aktivnosti prineslo uspešne rezultate. Ob pričetku smo si zastavili 5. ciljev, ki smo jih tekom projekta realizirali:

  1. Postavitev energetske tržnice – P2P za trgovanje z električno energijo na trgu na drobno
  2. Postavitev energetske tržnice – P2P za energetske projekte
  3. Lokalna optimizacija in avtomatizacija upravljanja energetskih naprav z UI v stavbi
  4. Optimizacija in avtomatizacija upravljanja in trgovanja znotraj bilančne skupine s podporo UI
  5. Optimizacija in avtomatizacija upravljanja in trgovanja znotraj bilančne skupine s podporo UI in upoštevanjem veleprodajnih trgov

Zahvalili bi se vsem, ki so sodelovali pri projektu in nas podpirali!

Vabljeni, da si več podrobnosti preberete na naši spletni strani https://www.betai.si.