DOM LENART d.o.o.

DOM Lenart d.o.o. je vodilni partner.

Družba Dom Lenart d.o.o. opravlja storitev institucionalnega varstva starejših na lokaciji Gubčeva ulica 5, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah v Domu sv. Lenarta. Dom Lenart d.o.o. ima od januarja 2007 koncesijsko razmerje z MDDSZEM za izvajanje institucionalnega varstva starejših. Dom Lenart d.o.o. ima od leta 2013 tudi dovoljenje za delo za izvajanje institucionalnega varstva starejših v oskrbovanih stanovanjih. Dom je sprejel prve stanovalce 7. 4. 2008. V letu 2018 je dom pridobil novo koncesijo za dodatnih 70 mest na lokaciji Zamarkova v Lenartu v Slov. goricah.

Dodana vrednost projekta za DOM Lenart je v demonstracijski vrednosti razvojnih rešitev v okviru projekta in prepoznavnosti na osnovi socialnih inovacij.

SONCE ENERGIJA d.o.o.

Sonce energija obnovljivi viri d.o.o. je ključni partner z infrastrukturo in blockchain platformo za trgovanje z električno energijo.

Podjetje Sonce je lastnik več sončnih elektrarn in drugih postrojenj s področja preskrbe z energijo (npr. toplotne črpalke in zalogovniki energije).

Dodana vrednost projekta za podjetje Sonce je predvsem v nadgradnji obstoječe platforme in v uresničevanju vizije vodilnega ponudnika tržnice energije z naprednimi dodatnimi rešitvami, kot je vključevanje tehnologije blockchain.

COMCOM d.o.o. Idrija

Podjetje COMCOM d.o.o. Idrija je bilo ustanovljeno leta 1992 in na trgu deluje že več kot 25 let. COMCOM je ključni razvojno-raziskovalni partner z vrhunskimi strokovnjaki s področja digitalnih tehnologij, analize podatkov, strojnega učenja in ostalih področjih umetne inteligence. Zaposluje vrhunske strokovnjake z mednarodnimi izkušnjami in referencami.

Dodana vrednost podjetja COMCOM je uresničevanje vizije vodilnega ponudnika avtomatskega trgovanja v Evropi.

Dejavnost podjetja obsega:
• Svetovanje in razvoj aplikacij za informacijski sistem SAP.
• Izdelava matematičnih modelov za podporo pri trgovanju, optimizaciji in obvladovanju tveganj v energetiki.

VIRIS d.o.o.

Podjetje Viris d.o.o. je ključni partner s področja zagotavljanja informacijske varnosti in zanesljivosti delovanja informacijskih sistemov. Ker gre za podatke visoke stopnje zaupnosti in tehnološke občutljivosti je zagotavljanje zanesljivosti izredno pomemben vidik. Dodana vrednost projekta za podjetje Viris prestavlja predvsem diverzifikacijo svojega področja delovanja zagotavljanja varnosti tudi na področje hitro rastočega avtomatskega trgovanja z energijo.

Osnovne storitve tako zaobsegajo:
1. varnostne preglede,
2. penetracijske teste,
3. svetovanje glede informacijske in računalniške varnosti,
4. implementacijo varnostnih rešitev v informacijskih sistemih (programskih in strojnih)

EUDOM, d.o.o., so.p.

EUDOM, d.o.o., so.p. je ključni partner s področja krmiljenja in avtomatizacije energetskih rešitev. Zaposleni v podjetju imajo izkušnje in napredne oblačne rešitve na področju regulacije sistemov ogrevanja, hlajenja, prezračevanja in oskrbe z električno energijo ter digitalnega obratovalnega monitoringa. Z lastno aplikacijo za spletno energetsko knjigovodstvo in uporabo BIM-tehnologij, kot podporo energetskemu upravljanju, imajo dragoceno bazo podatkov in napredne tehnologije za upravljanje z energijo.

Pomemben vidik predvidenega razvoja je integracija posamezne rešitve podjetja na skupno platformo podprto z umetno inteligenco in blockchain tehnologijo. Kot socialno podjetje EUDOM stremi k stalnemu razvoju socialnih inovacij.

Dodana vrednost projekta za podjetje EUDOM je v nadgradnji energetskih rešitev z blockchain tehnologijami in strojnim učenjem, ki bo omogočalo aplikacijo dognanj v okviru projekta z možnimi avtomatiziranimi rešitvami, ki izhajajo iz strojnega učenja.