Projekt BETAi
Blockchain Energy Trading
with Artificial Intelligence

Energetsko trgovanje z umetno inteligenco povezuje visokotehnološka in socialno napredna podjetja v konzorcij za skupen razvoj direktnega avtomatskega trgovanja z električno energijo po sistemu Peer to Peer (P2P) na osnovi pametnih pogodb.

CILJ BETAi

Cilj projekta je razvoj skupne platforme, katere končni uporabnik bo DOM Lenart d.o.o.. Upravljavec platforme bo podjetje SONCE ENERGIJA d.o.o., ključno logiko in metode umetne inteligence bo razvilo podjetje COMCOM d.o.o. Idrija, za varnost pa bo poskrbelo podjetje Viris d.o.o.. Razvoj krmiljenja naprav je prevzelo podjetje EUDOM d.o.o., so.p..

Projekt vključuje razvoj več izdelkov oziroma rešitev in storitev ter prenos tehnologij povezanih v celoto tehnoloških, socialnih in ekoloških inovativnih rešitev.

NAMEN BETAi

Zastavljena rešitev bo pripomogla k izboljšanju energetske samozadostnosti, povečanju uporabe obnovljivih virov energije, avtomatiziranemu upravljanju energetskega sistema, nižanju stroškov upravljanja, zniževanju cene električne energije končnim odjemalcem, decentralizaciji sistema, trajnostni naravnanosti in lokalni samooskrbi.

INOVATIVNE REŠITVE

Inovativne rešitve, ki jih bodo pripravljala v konzorcij vključena visoko tehnološka podjetja, bodo trgu ponudile nove poslovne modele pametnega upravljanja z energijo. Pripomogle bodo tudi k spreminjanju energetskih potreb, optimizaciji, prerazporejanju porabe ter proizvodnje in hranjenju energije (kadar je te preveč; poraba ob konicah, še posebej na področju električne mobilnosti), boljšemu načrtovanju, obdelavi velikih količin podatkov s strojnim učenjem, analiziranju in uporabi le teh v različne namene.

ZADNJE NOVICE

O projektu BETAi so poročali mediji

O projektu BETAi (Blockchain Energetsko Trgovanje z Umetno Inteligenco) so poročali različni mediji. V nadaljevanju je zbranih nekaj medijskih prispevkov. Slovenska tiskovna agencija (STA) Dom Lenart s projektom BETAi do

PARTNERJI

Partnerji s svojimi referencami in dosedanjim delom dokazujejo sposobnost izvedbe projekta, ki bo pomenil prebojni mejnik na energetskem trgu, ki je globalno povezan. Obravnavano področje energetike se pomika v smeri digitalne transformacije katere protagonisti so vključeni partnerji in bodo na trg prinesli nove storitve, ki do sedaj niso bile na voljo.