Pripravljamo zaključni dogodek projekta BETAi

V mesecu marcu 2022 zaključujemo projektne aktivnosti v sklopu pilotno-demonstracijskega projekta Blockchain energetsko trgovanje z umetno inteligenco (BETAi), ki je potekal v sklopu Javnega razpisa »DEMO PILOTI II 2018«. Konzorcijski partnerji Dom Lenart d.o.o., podjetja SONCE energija d.o.o., Eudom, d.o.o., so.p., COMCOM d.o.o., Viris d.o.o. in ciljna javnost se bodo udeležili slovesnega dogodka ob zaključku projekta, ki bo

v sredo, 23. marca 2022, ob 10. uri

v prostorih vodilnega partnerja Dom Lenart, Gubčeva ulica 5, v Lenartu v Slovenskih goricah.

Povzetek projekta:

Energetsko trgovanje z umetno inteligenco povezuje visokotehnološka in socialno napredna podjetja v konzorcij za skupen razvoj direktnega avtomatskega trgovanja z električno energijo po sistemu peer to peer (P2P) na osnovi pametnih pogodb. Cilj projekta je razvoj skupne platforme, katere končni uporabnik je Dom Lenart d.o.o.. Upravljavec platforme je podjetje SONCE energija d.o.o., ključno logiko in metode umetne inteligence je razvilo podjetje COMCOM d.o.o. Idrija, za kibernetsko varnost je poskrbelo podjetje Viris d.o.o., razvoj krmiljenja naprav pa je prevzelo podjetje Eudom, d.o.o., so.p..

Projekt je vključeval razvoj več izdelkov oziroma rešitev in storitev ter prenos tehnologij povezanih v celoto tehnoloških, socialnih in ekoloških inovativnih rešitev.

Zastavljena rešitev je pripomogla k izboljšanju energetske samozadostnosti, povečanju uporabe obnovljivih virov energije, avtomatiziranemu upravljanju energetskega sistema, nižanju stroškov upravljanja, zniževanju cene električne energije končnim odjemalcem, decentralizaciji sistema, trajnostni naravnanosti in povečani lokalni samooskrbi.

Naložbo delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Program:

9.30 – 10.00 Zbiranje in jutranja kava

10.00 – 10.10 Uvodni pozdrav, Zlatko Gričnik, direktor Doma sv. Lenart

10.10 – 11.00 Projekt BETAi skozi vse faze razvojnih aktivnosti – Gregor Novak (Sonce energija d.o.o.), Primož Praper (Eudom, d.o.o., so.p.), Miha Troha (Comcom d.o.o.), Milan Gabor (Viris, d.o.o.)

11.00 – 11.05 Andrej Čuš, državni sekretar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

11.05 – 11.10 Cveto Uršič, državni sekretar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

11.10 – 11.15 Rok Capl, v. d. direktorja, Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT)

11.15 – 12.00 Voden ogled in slovesna razgrnitev projektnega panoja

12.00 – 13.00 Pogostitev in druženje

NAVODILA ZA UDELEŽENCE

Za namene udeležbe na zaključnem dogodku projekta BETAi, vas vljudno naprošamo, da upoštevate veljavne ukrepe na področju zagotavljanja varstva javnega zdravja in preprečevanja širjenja bolezni v dome za starejše (COVID-19). Za vstop v objekt Doma sv. Lenart boste tako potrebovali veljavno covid potrdilo (PCT) in zaščitno masko.

Hvala za razumevanje.