Podjetje COMCOM je napisalo znanstveni članek o modelu optimalnega delovanja toplotnih črpalk (Solution space of optimal heat pump schedules)

V podjetju COMCOM so napisali znanstveni članek Solution space of optimal heat pump schedules, ki bo predstavljen na mednarodni Elektrotehniški in računalniški konferenci ERK 2020 (https://erk.fe.uni-lj.si/erk20.html).

Izvedli so računalniške simulacije matematičnih modelov toplotnih črpalk in zalogovnikov toplote, ki se nahajajo v domu Sv. Lenart. Iskali so optimalne urnike delovanja za črpalke, tako da zadostijo tipičnim ogrevalnim potrebam stavbe in hkrati minimizirajo stroške ogrevanja. Pokazali so, da uporaba metod matematične optimizacije za izračun optimalnih urnikov toplotnih črpalk doprinese k znižanju stroškov. Ugotovili so, da se te optimalne urnike ne da izračunati s klasičnimi metodami strojnega učenja, ki tako ne morejo popolnoma nadomestiti matematične optimizacije.

Članek je dostopen na povezavi: https://arxiv.org/abs/2008.09794.