Nameščeno prezračevanje (I. faza) na lokaciji DOM LENART, d.o.o.

Konzorcijski partnerji aktivno izvajajo svoje naloge v obdobju zadnjega, to je 6. zahtevka v sklopu projekta BETAi (Blockchain Energetsko Trgovanje z Umetno Inteligenco).

Konzorcijski partner EUDOM, d.o.o., so.p. je na lokaciji konzorcijskega partnerja DOM LENART, d.o.o. namestil prezračevanje sob (I. faza).

S prezračevanjem se bo regulirala temperatura, vlaga, CO2 in VOC.