Podjetje COMCOM je napisalo znanstveni članek o modelu optimalnega delovanja toplotnih črpalk (Solution space of optimal heat pump schedules)

V podjetju COMCOM so napisali znanstveni članek Solution space of optimal heat pump schedules, ki bo predstavljen na mednarodni Elektrotehniški in računalniški konferenci ERK 2020 (https://erk.fe.uni-lj.si/erk20.html). Izvedli so računalniške simulacije matematičnih modelov toplotnih črpalk in zalogovnikov toplote, ki se nahajajo v domu Sv. Lenart. Iskali so optimalne urnike delovanja za črpalke, tako da zadostijo tipičnim […]